Sutinku su taisyklėmis

Žaidimo salygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Žaidimo organizatorius yra AB „Žemaitijos pienas“.

1.2. Žaidimo vieta – Lietuvos Respublikoje esančios parduotuvės prekiaujančios sūriu DŽIUGAS ir internetinė parduotuvė www.dziugashouse.lt

1.3. Žaidimas vyksta nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2017 m. vasario 01 d. (imtinai). Žaidimo dalyviai – Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, išskyrus Žaidimo organizatoriaus darbuotojus ir jų šeimos narius (tėvai, vaikai, broliai, seserys, sutuoktiniai).

2. Žaidimo prizas

2.1. Žaidimo prizai:      

4 vnt. kietojo sūrio DŽIUGAS rinkinių (1 rinkinį sudaro 180g Kietojo sūrio DŽIUGAS Mild, 180g Kietojo sūrio DŽIUGAS Piquant, 180g Kietojo sūrio DŽIUGAS Delicate ir 180g Kietojo sūrio DŽIUGAS Gourmet),

     

4 vnt. KIETOJO SŪRIO DŽIUGAS suvenyrinių rinkinių (suvenyrinį rinkinį sudaro kietasis sūris DŽIUGAS GOURMET, brandintas 36 mėnesius ir DŽIUGAS DELICATE, brandintas 24 mėnesius. 180 g. gabaliukai supakuoti maišelyje ir puošnioje kartoninėje dėžutėje, kartu su balzamiko actu ir firminiu indeliu)

     

1vnt. Kietojo sūrio DŽIUGAS Luxurious mediniame namelyje. Prizo išvaizda ir/ar turinys gali skirtis nuo reklamos priemonėse pavaizduotų objektų.

2.2. Prizas/Papildomas prizas į piniginį ekvivalentą ir/ar kitas prekes nekeičiamas

3. Žaidimo sąlygos

3.1. Norint dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš 11 sūrio DŽIUGAS rinkinių, reikia pirkti sūrį DŽIUGAS bet kurioje Lietuvos Respublikoje esančioje mažmeninės prekybos parduotuvėje ar internetinėje parduotuvėje ir registruoti pirkimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą internete www.dziugashouse.lt nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pirkimo kvito ar sąskaitos-faktūros numerį, parduotuvę kurioje įsigijote sūrio Džiugas. Pirkimo kvitą galima registruoti bet kurią Žaidimo dieną (nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2017 m. vasario 01 d.).

3.2. Norint dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš 11 sūrio DŽIUGAS suvenyrinių rinkinių reikia pirkti sūrio DŽIUGAS ne mažiau kaip už 10 Eurų bet kurioje Lietuvos Respublikoje esančioje mažmeninės prekybos parduotuvėje ar internetinėje parduotuvėje ir registruoti pirkimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą internete www.dziugashouse.lt nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pirkimo kvito ar sąskaitos-faktūros numerį, parduotuvę kurioje įsigijote sūrio Džiugas. Pirkimo kvitą galima registruoti bet kurią Žaidimo dieną (nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2017 m. vasario 01 d.). Būtina išsaugoti pirkimo kvitą visą žaidimo laikotarpį.

3.3. Norint dalyvauti Žaidime ir laimėti Kietojo sūrio DŽIUGAS Luxurious mediniame namelyje reikia pirkti sūrio DŽIUGAS ne mažiau kaip už 300 Eurų internetinėje parduotuvėje www.dziugashouse.lt nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sąskaitos-faktūros numerį. Pirkimo kvitą galima registruoti bet kurią Žaidimo dieną (nuo 2016 m. lapkričio 11 d. iki 2017 m. vasario 01 d.). Būtina išsaugoti pirkimo kvitą visą žaidimo laikotarpį.

3.4. Pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos.

3.5. Vienas pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.

3.6. Tas pats Žaidimo dalyvis gali užregistruoti neribotą skaičių skirtingų pirkimo kvitų. Kiekvienas užregistruotas skirtingas pirkimo kvitas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas.

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas

4.1. 2016 Lapkričio 23 ir 30 dienomis, 2016 Gruodžio 7, 14, 21 ir 28 dienomis, 2017 Sausio 4, 11, 18, 25 dienomis, 2017 Vasario 1 dieną, bus laimima po 1 Kietojo sūrio DŽIUGAS rinkinį ir 1 Kietojo sūrio DŽIUGAS suvenyrinį rinkinį

4.2. Gruodžio 14 d. bus laimėtas Kietasis sūris DŽIUGAS Luxurious mediniame namelyje.

4.3. Laimėtojai bus nustatyti atsitiktinės atrankos būdu iš Žaidimo dalyvių, pirkimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą užregistravusių internete adresu: www.dziugashouse.lt 2016 Lapkričio 23 ir 30 dienomis, 2016 Gruodžio 7, 14, 21 ir 28 dienomis, 2017 Sausio 4, 11, 18, 25 dienomis, 2017 Vasario 1 dieną.

4.4. Prizų laimėtojai bus skelbiami 2016 Lapkričio 24 dieną, 2016 Gruodžio 1, 8, 15, 22, 29 dienomis, 2017 Sausio 5, 12, 19, 26 dienomis, 2017 Vasario 2 dieną internetu adresu: www.dziugashouse.lt arba susisiekiama su laimėtojais pirkimo kvito registracijos metu nurodytais kontaktais.

4.5. Susisiekus su Prizo/Papildomo prizo laimėtoju pirkimo kvito ar sąskaitos-faktūros registracijos metu nurodytais kontaktais bus aptartos visos prizo atsiėmimo sąlygos. Nepavykus susisiekti su prizo laimėtoju 3 kartus per 3 (tris) darbo dienas nuo prizo laimėtojų sąrašo paskelbimo, bus skelbiamas naujas prizo laimėtojas.

4.6. Laimėtojui Prizas bus pristatomas pirkimo kvito registracijos metu nurodytu adresu individualiai iš anksto su laimėtoju sutarus pristatymo laiką.

4.7. Pristatymo išlaidas apmoka Žaidimo organizatorius.

4.8. Atsiimant Prizą laimėtojas turi pasirašyti prizo priėmimo-perdavimo aktą, pateikti asmens dokumentą ir pirkimo kvitą, kurio numeris buvo nurodytas pirkimo kvito ar sąskaitos-faktūros registracijos metu ir išrinktas laimingu.

4.9. Jei Prizo/Papildomo prizo laimėtojas nėra išsaugojęs pirkimo kvito ar sąskaitos-faktūros, ir/ar pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime išrinktu laimingu numeriu, Prizas/Papildomas prizas laimėtojui nėra įteikiamas ir pretenzijos nėra priimamos.

4.10. Žaidimo organizatorius apskaičiuoja ir savo lėšomis sumoka visus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytus mokesčius, taikomus Prizui.

5. Kitos sąlygos

5.1. Žaidimo organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir/ar nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės.

5.2. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti internete adresu: www.dziugashouse.lt.

5.3. Žaidimo organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.

5.4. Žaidimo dalyviai, registruodami pirkimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo organizavimo, vykdymo bei tiesioginės rinkodaros tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka.

5.5. Žaidimo dalyviai, registruodami pirkimo kvitus, patvirtina, kad sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai, pavardės būtų viešai skelbiami internete adresu www.dziugashouse.lt ir/ar Žaidimo organizatoriaus Facebook paskyroje ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Žaidimo organizatoriui nei Žaidimo metu, nei jam pasibaigus.

5.6. Asmenys, dalyvaujantys žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.