Naujienos

Sūris DŽIUGAS® – padovanotas Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

2016-10-26

Sūris DŽIUGAS® Kardinolui

Telšius nuolat lanko nusipelnę ir daug gyvenime pasiekę žmonės. Katalikiškajai Telšių bendruomenei praėjusį penktadienį surengta didžiulė šventė – Žemaitijos ir šiųmetėje kultūros sostinėje lankėsi Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Suorganizuoti du susitikimai su mokiniais, kunigais, bendruomene: Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje ir Telšių Žemaitės dramos teatre. Viešnagės metu pristatyta knyga „Taip, laimingas. Kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius“.

Atvykusį svečią pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas. „Sveikiname Jus apsilankius Telšiuose – šiųmetėje Lietuvos kultūros sostinėje. Jūsų apsilankymas mūsų bendruomenei ypač svarbus ir reikšmingas. Visų Telšių krašto gyventojų vardu dėkoju už parodytą dėmesį mums, ačiū už suteiktą garbę“, – sakė meras ir dovanų įteikė simbolinį „Džiugo“ sūrį.

Susitikime su kardinolu taip pat dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Seimo narys Valentinas Bukauskas ir kiti.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje knygą apie kardinolą pristatė ir jį patį kalbino žymus visuomenininkas, Vilniaus universiteto profesorius Paulius Subačius. Kartu atvyko leidinio „Naujasis Židinys – Aidai“ direktorius Laurynas Peluritis.

J. Bačkis, pasitraukęs iš Vilniaus Arkivyskupo sosto, pagaliau rado laiko maloniems užsiėmimams. Knygos anotacijoje pasakojama, kad su savo geru bičiuliu, poetu, vertėju, Nacionalinės premijos laureatu Antanu Gailiumi jis valandų valandas kalbėjosi ir pasakojo apie ilgą ir margą savo gyvenimą – vaikystę lietuvių inteligentų šeimoje Paryžiuje, tarnystę Bažnyčiai apaštališkosiose nunciatūrose Turkijoje, Nigerijoje ir kituose tolimuose kraštuose, glaudų bendradarbiavimą su mylimu popiežiumi Jonu Pauliumi II Romos Kurijoje, galiausiai, apie Vilniaus arkivyskupiją ir įnirtingą darbą, atkuriant nepriklausomybę atgavusią Lietuvą ir jos santykius su Visuotine Bažnyčia.

Prieš gausiai susirinkusią auditoriją kardinolą „egzaminavo“ P. Subačius. Pajuokaudamas jis domėjosi, kodėl knyga pavadinta gana akiplėšiškai „Taip, laimingas“. „Sunku atsakyti į Jūsų užduotą klausimą, tačiau drąsiai sakau: taip, aš laimingas dėl to, ką turiu šiandien. Laimė – kai žmogus gyvena žemėje, atlikdamas misiją, kurią Dievas jam davė. Aš neišsigalvojau savo gyvenimo kelio. Einu man paskirta misija – tarnauti bažnyčiai ir žmonėms“, – kalbėjo Jo Eminencija.

Kardinolas prisiminė vaikystės draugus, skautų stovyklas, dienas, praleistas mokykloje ir kunigų seminarijoje. „Stoti į kunigų seminariją manęs niekas nevertė. Tai buvo mano asmeninis apsisprendimas. Kai žengiau šį žingsnį, niekada nežiūrėjau atgal, – atviravo Jo Eminencija A. J. Bačkis ir pusiau rimtai, pusiau juokais iš anksto atsiprašydamas mokytojų, pratęsė mintį. – Ne viskas, ko yra mokoma mokykloje, buvo naudinga. Gerbiami mokytojai, dėstytojai, kai žiūrėsite į gabų protestuojantį ir maištaujantį mokinį, atsiminkite: jis vieną dieną gali tapti kardinolu“.

Knyga „Taip, laimingas. Kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius“ pratęsia misiją „grąžinti“ Lietuvą Visuotinei Bažnyčiai: jo pasakojimai apie darbą svečiose šalyse labai informatyvūs, apie tai Lietuvoje mažai žinoma, o „lietuviškieji“ prisiminimai aktualūs, nes yra taip arti dabarties.

„Kai atvykau į Lietuvą iš Olandijos, čia pamačiau vargą. Man buvo gaila žmonių. Sakiau, kad mes, kunigai, turime išeiti iš zakristijų ir atsigręžti į žmones“. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad anksčiau žmonės buvo solidaresni vienas kito atžvilgiu. „Liūdna, tačiau dabar jaučiamas susvetimėjimas. Žmonės nepažįsta vienas kito“, – kalbėjo A. J. Bačkis. Kardinolas Telšiuose lankėsi seniai, bene prieš du dešimtmečius. Rajono vadovas viliasi, kad kardinolo vizitas pasitarnaus ateičiai. „Kitais metais bus organizuojami baigiamieji Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos renginiai. Šiemet sulaukėme aukštas pareigas Vatikane užimančio Jo Eminencijos apsilankymo, o kitąmet tikimės ir paties Šventojo Tėvo Popiežiaus Pranciškaus atvykimo“, – apie ateities lūkesčius atviravo meras.

Visą dieną Telšiuose viešėjęs kardinolas su kitais vakare Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje aukojo šv. Mišias, o po jų susitiko su miesto visuomenės atstovais Telšių Žemaitės dramos teatre ir pristatė didelio susidomėjimo sulaukusią savo autorinę knygą. Kiekvienas galėjo įsigyti kardinolo knygą ir gauti jo autografą. „Jo Eminencija – ypač šiltas ir nuoširdus žmogus, jo malonus bendravimas su telšiškiais, teatro salėje sukurta jauki atmosfera paliko didžiulį įspūdį. Sužinojome daug dar negirdėtų dalykų apie jo asmenybę. Džiaugiuosi, kad ir man pavyko įsigyti Audrio Juozo Bačkio knygą su palinkėjimu ir autografu. Vertinu galimybę pasisemti teigiamų minčių iš šios išskirtinės asmenybės pasidalintų patirčių. Kiekvienam linkiu tokio paprasto ir pozityvaus požiūrio į gyvenimą, į supančią aplinką ir kiekvieną žmogų, – kalbėjo V. Bukauskas.

Šaltinis: http://www.regionunaujienos.lt/kardinolas-audrys-juozas-backis-taip-laimingas/

 


Jūsų
krepšelis
  • Cart